Takaisin

Käyttöehdot

1. Yleistä

Käyttöehtojen kohde ja palvelun kuvaus. Kimppakämppä Ky (Y-tunnus: 2150546-2). KimppaKämppä.fi on kimppa-asumisen välittämiseen erikoistunut internetsivusto. Palvelu on tarkoitettu vain 16-vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.

KimppaKämppä Ky:llä on oikeus poistaa epäilyttävät ja vastoin hyvää makua olevat ilmoitukset ja käyttäjätunnukset palvelusta.

2. Tunnistautuminen

2.1 Kimppakämppä palveluun rekisteröityminen ja käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa.

2.2 Turvallisuussyistä johtuen asiakkaan luovuttamat nimi- ja yhteystiedot tulevat olla hänen aidot tietonsa. Mikäli on epäilystä nimi- tai yhteystietojen oikeellisuudesta, on Kimppakämppä Ky:llä oikeus poistaa kyseisen asiakkaan ilmoitus ja käyttäjätunnus.

2.3 Kimppakämppä Ky:llä on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Kimppakämppä Ky:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä käyttöehtojen kohta ei estä asiakasta käyttämästä samaa käyttäjätunnusta muissa palveluissa. Tämä käyttöehtojen kohta koskee ainoastaan palvelua.

2.4 Kimppakämppä Ky:llä on koska tahansa oikeus muuttaa asiakkaan tunnistautumisvälineitä eli käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita tunnisteita.

2.5 Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään.

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Kimppakämppä Ky:lle, jos asiakkaan käyttäjätunnus ja/tai salasana tai muu vastaava Palveluun liittyvä tunnistautumisväline joutuu, tai asiakkaan on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä Kimppakämppä Ky:n asiakaspalveluun osoitteeseen info@kimppakamppa.fi. Ilmoitusmenettelyn mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. Kimppakämppä Ky:llä on oikeus sulkea asiakkaan Palvelu välittömästi saatuaan asiakkaalta, poliisilta tai Palveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, että Palvelun käyttöön oikeuttavat tunnistautumistiedot ovat joutuneet oikeudettomasti sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun tuottaminen ja käyttö

3.1 Asiakkaan palveluun toimittama aineisto. Asiakas vastaa palvelun kautta Kimppakämppä Ky:lle, toisille käyttäjille taikka kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai Kimppakämppä Ky:n sääntöjä. Asiakas vastaa myös erityisesti siitä, että hänen toimittamissaan valokuvissa ei esiinny muita henkilöitä kuin hän itse tai asiakas on saanut luvat valokuvien toimittamiseen kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai Kimppakämppä Ky :n on muutoin syytä epäillä, että asiakas on toimittanut tällaista aineistoa Palveluntarjoajille taikka, Kimppakämppä Ky on asiakasta kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää materiaalin käyttö tai estää asiakkaalta Palvelun käyttö pysyvästi tai väliaikaisesti.

Asiakas on itse vastuussa varmuuskopioiden valmistamisesta Palveluun toimitetusta aineistosta. Kimppakämppä Ky ei vastaa palveluun toimitetun aineiston säilyttämisestä.

Kimppakämppä Ky on ainoastaan verkkopalvelu, joka ei vastaa asiakkaiden keskinäisistä vuokrasopimuksista eikä muista vuokrasuhteeseen liittyvistä ongelmatilanteista.

4. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

4.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Kimppakämppä Ky pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Kimppakämppä Ky ei kuitenkaan takaa palvelun virheettömyyttä tai sitä, että palvelu on keskeytyksittä asiakkaan käytettävissä.

4.2 Tilapäiset keskeytykset. Kimppakämppä Ky on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Kimppakämppä Ky pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Kimppakämppä Ky tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi palvelun verkkosivuilla.

4.3 Tietoturva. Kimppakämppä Ky pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon, mutta ellei palvelukohtaisesti ole nimenomaisesti erikseen muuta ilmoitettu, Kimppakämppä Ky ei voi kuitenkaan taata palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. palveluntarjoajat sekä verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

5. Asiakastietojen käyttö ja luovutus

Henkilötietojen käsittely palvelussa. Kimppakämppä Ky noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee asiakkaiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain edellyttämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Huomaathan, että rekisteröitymisessä käytetty sähköpostiosoite on ensisijainen yhteydenottokanava ilmoittajan ja lukijan välillä. Tästä syystä annettu sähköpostiosoite tulee aina näkyviin jätettyihin ilmoituksiin!